El complex de l’Espai Animacions | in English | en español |

Espai Animacions és la seu permanent de la companyia Rocamora Teatre.
Les seves instal·lacions estan dotades bàsicament de residència, oficina, magatzem, espai d’assaig i taller per a la construcció de titelles i marionetes, utillatge i petites escenografies dels espectacles.

El taller és un espai diàfan, amb llum natural, dotat de bancada i taules de treball mòbils, eines i màquines diverses, en funció d’allò que s’hi vulgui fer. Té capacitat per a més d’una quinzena d’adults, o una trentena d’escolars.
Oferim periòdicament tallers o cursets de construcció i de manipulació de titelles de diferents tècniques, impartits pels membres de l’equip, o altres mestres convidats. També dissenyem i impartim tallers de titelles per encàrrec, sobre qualsevol tècnica (dit, pal, guant, marotte, muppet, tija, sobretaula, ombra, pupo, marioneta, etc.), amb la durada i nivell que es desitgi, tot depenent de l'edat dels participants i dels objectius que es vulguin assolir.
Els nostres tallers poden ser per a professionals, per a afeccionats, per a mestres i per a escolars. Els podem impartir a l’Espai Animacions, o en d’altres llocs que ens ho demanin: Centres Cívics, Educatius, Socials, Culturals, etc.